Category: Hebrew articles – מאמרים בעברית

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

?האם אלוהים מדבר אלינו היום

נכתב על ידי  Michael Houdmann

תשובה: בכתובים מוזכרים ארועים רבים בהם אלוהים מדבר אל בני האדם בקול רם (שמות 3:14; יהושע 1:1; שופטים 6:18; שמואל א’ 2:1; איוב 40:1; ישעיהו 7:3; ירמיהו 1:7; מעשי השליחים 8:26; 9:15 – אלו רק דוגמאות מעטות)

Read More »

?מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה

נכתב על ידי Michael Houdmann

תשובה: מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה? ראשית נבחן כיצד דבר אלוהים בכתובים מתאר “אהבה,” ולאחר מכן נבחן כמה דוגמאות אשר מתייחסות לאלוהים. “האהבה מארכת אף ועושה חסד, האהבה לא תקנא, האהבה לא תתפאר ולא תתרומם, לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשוב הרעה, לא תשמח בעולה, כי שמחתה עם האמת; את כל תישא, את כל תאמין, את כל תקווה ואת כל ואת כל תיסבול. האהבה לא תיבול לעולם;…” (הראשונה אל הקורינתיים 4-8: 13)

Read More »

?מדוע אלוהים כל כך שונה בתנ”ך מאשר בברית החדשה

נכתב על ידי  Michael Houdmann

תשובה: אני מאמין שהמוקד של שאלה זו נמצא בחוסר הבנה בסיסי למה שהתנ”ך והברית החדשה מגלים על אופיו של אלוהים. דרך נוספת להביע מחשבה בסיסית זו היא כאשר אנשים אומרים: “אלוהים של התנ”ך הוא אלוהי הזעם בעוד אלוהי הברית החדשה הוא אלוהי האהבה

Read More »

?האם אלוהים יצר את הרשע

נכתב על ידי  Michael Houdmann
 
תשובה: במבט ראשון זה בוודאי יראה שאם אלוהים יצר כל דבר אזי גם הרשע נוצר ע”י אלוהים. מכל מקום, קיימת כאן הנחה אשר אנו צריכים להבהיר. רשע אינו “דבר” – כמו סלע או חשמל. לא יכול להיות לך קנקן של רשע!!! אלא, רשע זה משהו שקורה, כמו ריצה. לרשע אין קיום עצמאי – זה באמת ההיעדרות של טוב. לדוגמה, חורים הנם אמתיים אולם קיימים רק במשהו אחר. אנו קוראים להעדר עפר חור- אולם איננו יכולים להפריד אותו מהעפר

Read More »

?מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים

נכתב על ידי  Michael Houdmann
 
תשובה: מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים? זוהי אחת מן השאלות הקשות ביותר בכל התאולוגיה. אלוהים הוא נצחי, אינסופי, יודע- הכול, נמצא בכל מקום, ריבון מעל הכל וכו’.מדוע אנחנו בני האדם (לא נצחיים, לא אינסופיים או לא ריבוניים מעל הכול) מצפים להיות מסוגלים להבין את דרכי אלוהים? ספר איוב עוסק בנושא זה. אלוהים הרשהלשטןלעשות כל דבר שהוא חפץ לעשות לאיוב חוץ מאשר לקחת את חייו. מהי תגובתו של איוב? “הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח” (איוב13:15

Read More »

?מי יצר את אלוהים? מהיכן אלוהים בא

נכתב על ידי  Michael Houdmann
 
תשובה: האתאיסט ברטראנד ראסל כתב בספרו “מדוע אינני מאמין” שאם נכון הדבר שצריכה להיות גורם לכל דבר אזי גם לאלוהים צריך להיות גורם. הוא מסיק מכך שאם אלוהים היה צריך גורם אזי אלוהים אינו אלוהים (ואם אלוהים הוא לא אלוהים אז כמובן שאין אלוהים). באופן בסיסי צורת מחשבה זו מתוחכמת יותר מהשאלה הילדותית: “מי יצר את אלוהים?” אפילו ילד יודע שכל דבר לא בא מכלום, אז אם אלוהים הוא “משהו” אזי חייב להיות לו גם גורם, נכון?

Read More »

?מדוע התאבדות אינה אופציה עבורי

נכתב על ידי  Michael Houdmann
 
תשובה: ליבי יוצא אל אלה שיש להם מחשבות לסיים את חייהם ע”י התאבדות. אם גם אתה חושב כך כרגע, זה נובע בודאי מרגשות של חוסר ישע וייאוש. אולי אתה מרגיש

שאתה נמצא בבור עמוק ואתה בספק אם קיים שביב של תקווה שדברים יכולים להשתפר. נראה שלאף אחד לא אכפת או אף אחד לא מבין את הצד שלך

Read More »