Category: Dutch articles – Nederlandse artikelen

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

Jehova Getuigen

geschdoorreven  David Cloud

De Jehovah Getuigen zijn bijzonder agressief in het uitdragen van hun geloof, met hun kerken en hun zendelingen over de gehele wereld. Het zijn van een ‘aktieve getuige’ voor hun organisatie, wordt beschouwd als noodzaak voor ieder’s persoonlijke redding.

Read More »

Hels best bewaarde geheim… De Wet

geschreven door: Christian Assemblies International

Iemand zei eens, “Voordat je iemand tot redding kunt brengen, moet je die persoon eerst verloren laten gaan.” Met andere woorden: als een zondaar niet begrijpt dat zijn zonden hem in een hopeloze positie brengen voor God, zal hij nooit begrijpen hoe ‘verloren’ hij is en hoe erg hij De Redder nodig heeft.

Read More »

Het perfecte plan van verlossing

geschreven door: Christian Assemblies International

Er is geen grootser plan dan het plan van onze verlossing. God wist dat de mensen die Hij geschapen had, zouden zondigen en daarom maakte Hij het mogelijk voor hen, door het offeren van Zijn zoon, verlost te worden. “”Toen de tijd vervuld was”” kwam de verlosser. Hij was een onbekende man uit Nazareth, maar voldeed aan de beschrijving die de profeet Jesaja 550 jaar tevoren had gegeven.

Read More »

Waarom we niet trouwen of daten met een ongelovige

geschreven door: Christian Assemblies International

Is het werkelijk nodig voor een christen om een andere christen te trouwen? Wat als je alleen maar aan het ‘daten’ bent? Dit artikel geeft een paar belangrijke punten om over na te denken voordat mensen die grote beslissing nemen om te gaan trouwen.

Read More »

Nationale Inkeer

Geschreven door Anton Bosch

Het wordt een gewoonte om te spreken over gebeden voor “nationaal berouw”. Op de eerste mei van dit jaar (2010), kwam een grote groep mensen samen in het Lincoln Memorial in Washington DC om te bidden voor berouw “ten bate van het Amerikaanse volk”. Ik herinner  me, opgroeiend in Z-Afrika, de vele keren dat de overheid nationale dagen van gebed en berouw afriep, in de hoop dat God regen zou zenden in de droge periodes.

Read More »

Christelijke Natie?

Geschreven door Anton Bosch

Onlangs schreef ik dat de term “Christelijke natie” een contradictio in terminis is en dat je evenmin een “Christelijke natie” kan hebben als een “Christelijke wereld”. Sinds het artikel van twee weken geleden is het onderwerp ‘Amerika als Christelijke natie’ een heet onderwerp geworden door de verklaring van een populair Amerikaans politicus.

Read More »

Twee Koninkrijken – 1

Geschreven door Anton Bosch

Veel Christenen werden misleid door te geloven dat zij op een of andere manier de koninkrijken van de wereld konden “bekeren” om koninkrijken van God te worden. In de loop van de tijd hebben ze hun energie en hoop gestoken in het brengen van het Koninkrijk van God door meer invloed te gaan uitoefenen op de regering, ten einde deze regering te transformeren.

Read More »