?מהי משיחיות במה מאמינים המשיחיים

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share


נכתב על ידי  Michael Houdmann?
 
תשובה: בראשונה אל הקורינתיים 4-1: 15 נאמר, "ואני, אחי, אודיעכם את השורה אשר בשרתי אתכם, אשר גם קבלתם אותה וגם עמדתם בה, אשר גם תושעו בה, אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם, אך אם לא לשווא האמנתם. כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי, כי משיח מת בעד חטאתינו, כפי הכתובים; וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי, כפי הכתובים."

 

כדי להמשיך לחץ על הקישור הבא :

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Christianity.html