?האם הישועה היא על ידי האמונה בלבד או על ידי אמונה ומעשים

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share


נכתב על ידי  Michael Houdmann

תשובה: זוהי אולי אחת מהשאלות החשובות ביותר בכל התיאולוגיה המשיחית. שאלה זו היוותה הגורם לתנועת הרפורמציה – הפילוג בין הכנסייה הפרוטסטנטית לבין הכנסייה הקתולית. שאלה זו היא המפתח להבדלים בין משיחיות המבוססת על כתבי הקודש לבין כתות משיחיות. האם הישועה היא ע"י האמונה בלבד, או ע"י אמונה ומעשים? האם אני רק נושע ע"י כך שאני מאמין בישוע המשיח או האם עלי להאמין בישוע וגם לעשות מעשים מסוימים?

 

כדי להמשיך לחץ על הקישור הבא :

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-faith-alone.html