?האם אלוהים יצר את הרשע

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

נכתב על ידי  Michael Houdmann
 
תשובה: במבט ראשון זה בוודאי יראה שאם אלוהים יצר כל דבר אזי גם הרשע נוצר ע"י אלוהים. מכל מקום, קיימת כאן הנחה אשר אנו צריכים להבהיר. רשע אינו "דבר" – כמו סלע או חשמל. לא יכול להיות לך קנקן של רשע!!! אלא, רשע זה משהו שקורה, כמו ריצה. לרשע אין קיום עצמאי – זה באמת ההיעדרות של טוב. לדוגמה, חורים הנם אמתיים אולם קיימים רק במשהו אחר. אנו קוראים להעדר עפר חור- אולם איננו יכולים להפריד אותו מהעפר

 

כדי להמשיך לחץ על הקישור הבא :

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-create-evil.htm

l