Wat is een wedergeboren Christen?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Wat is een wedergeboren Christen? De klassieke passage uit de Bijbel die deze vraag beantwoord is te vinden in Johannes 3:1-21. De Here Jezus praat hier met Nicodémus, een belangrijke Farizeeër en lid van het Sanhedrin (de Hoge Raad van de Joden). Nicodémus was 's nachts bij Jezus gekomen. Nicodémus had vragen voor Jezus.

Jezus zei in dat gesprek tegen Nicodémus: “Luister goed, wie niet wedergeboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” “Wedergeboren?”, vroeg Nicodémus. “Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?” Jezus antwoordde: “Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt [letterlijk: “geboren uit water en Geest”], kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u wedergeboren moet worden…” (Johannes 3:3-7)

Het woorden “wedergeboren” betekent letterlijk “van hierboven geboren”. Nicodémus had een echte behoefte. Hij had een behoefte aan een verandering in zijn hart; een geestelijke verandering. De nieuwe geboorte, de wedergeboorte, is een handeling van God waarin eeuwig leven geschonken wordt aan de mens die tot geloof komt (2 Korintiërs 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Johannes 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12, 13 geeft ook aan dat de wedergeboorte ook betekent dat je een “kind van God” wordt door te vertrouwen in de naam van Jezus Christus.

De volgende vraag is dan natuurlijk logisch: “Waarom moet een mens wedergeboren worden?” De apostel Paulus zegt in Efeziërs 2:1: “Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.” Tot de Romeinen schrijft de apostel in Romeinen 3:23: “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Een mens moet dus wedergeboren worden zodat zijn zonden vergeven zijn en hij een persoonlijke relatie met God kan hebben.

Hoe gebeurt dit? Efeziërs 2:8, 9 zegt: “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Als iemand “gered” is, dan is hij wedergeboren, geestelijk vernieuwd en nu een kind van God door een nieuwe geboorte. Een geloof in Jezus Christus, die Ene die de boete betaald heeft voor de zonde toen Hij de kruisdood stierf, is de betekenis van de geestelijke wedergeboorte. “Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen.” (2 Korintiërs 5:17a)

Als jij nooit Jezus Christus als jouw Redder vertrouwd hebt, zul jij er over na denken om dat te doen als de Heilige Geest tot jouw hart spreekt? Je moet wedergeboren worden. Zul jij tot inkeer komen en God vragen om van jou vandaag een nieuwe schepping in Christus te maken? “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij wedergeboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God.” (Johannes 1:12-13)

Als jij Jezus Christus wilt aanvaarden als jouw Redder en wedergeboren wilt worden, is hier een voorbeeldgebed dat je kunt bidden. Onthoud dat alleen het opzeggen van een gebed je niet zal redden. Alleen je geloof in Christus kan jou van je zonde verlossen. Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw geloof in Hem te uiten en om Hem te bedanken voor het feit dat hij in jouw verlossing heeft voorzien. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in Hem voor mijn Verlossing. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb jij een besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Als dat zo is, klik dan alsjeblieft op de knop “ik heb Christus vandaag aangenomen”.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/Herboren-Christen.html