Wat is de Romeinse Weg naar Verlossing?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De Romeinse Weg naar Verlossing is een manier om het Evangelie te verkondigen aan de hand van verzen uit het Bijbelse boek Romeinen. Het is een simpele maar doeltreffende methode om uit te leggen waarom we verlossing nodig hebben, hoe God voor verlossing gezorgd heeft, hoe we verlossing kunnen ontvangen, en wat de resultaten zijn van verlossing.

Het eerste vers op de Romeinse Weg naar Verlossing is Romeinen 3:23, “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die bij God niet door de beugel kunnen. Er is er geen één die onschuldig is. Romeinen 3:10-18 geeft een gedetailleerd beeld van hoe zonde eruit ziet in ons leven.

Het tweede vers op de Romeinse Weg naar Verlossing, Romeinen 6:23, leert ons over de gevolgen van zonde – ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! …”. De straf die we verdiend hebben voor onze zonden de dood. Niet alleen lichamelijke dood, maar eeuwige dood!

Het derde vers op de Romeinse Weg naar Verlossing gaat door waar we in Romeinen 6:23 stopten: “…Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” Romeinen 5:8 verkondigt, ”Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.” Jezus Christus stierf voor ons! Jezus’ dood betaalt de prijs voor onze zonden. Jezus’ opstanding bewijst dat God Jezus’ dood accepteerde als betaling voor onze zonden.

De vierde halte op de Romeinse Weg naar Verlossing is Romeinen 10:9, “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” Omdat Jezus voor ons gestorven is, is in Hem geloven het enige wat we hoeven te doen en wij zullen verlost zijn! Erop vertrouwend dat Zijn dood de betaling was voor onze zonden. Romeinen 10:13 zegt het weer, ”Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden”. Jezus stierf om de schuld van onze zonden te betalen en om ons van eeuwige dood te redden. Verlossing, de vergeving van zonden, is beschikbaar voor iedereen die Jezus Christus vertrouwt als hun Heer en Verlosser.

Het laatste aspect van de Romeinse Weg naar Verlossing zijn de resultaten van Verlossing. Romeinen 5:1 heeft deze prachtige boodschap, “Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God dank zij onze Here Jezus Christus.” Via Jezus Christus kunnen wij een relatie in vrede met God hebben. Romeinen 8:1 leert ons, “Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden.” Door Jezus’ dood speciaal voor ons, zullen wij nooit veroordeeld worden voor onze zonden. En tenslotte hebben we deze dierbare belofte van God uit Romeinen 8:38-39, “Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van God’s liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God’s liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.”

Zou jij de Romeinse Weg naar Verlossing willen volgen? Ja? Dan is hier een eenvoudig gebed dat je tot God kunt bidden. Het bidden van dit gebed is een manier om aan God te verklaren dat je op Jezus Christus vertrouwd voor jouw verlossing. De woorden alleen zullen je niet redden. Alleen jouw geloof in Jezus Christus kan Verlossing geven!. “God, ik weet dat ik heb gezondigd tegen U en dat ik straf verdien. Maar Jezus Christus nam de straf op zich die ik verdien zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Met Uw hulp wend ik mij af van mijn zonden en plaats mijn vertrouwen in U voor verlossing. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” – knop hieronder.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/Romeinse-Weg-Verlossing.html