Waar ga je heen wanneer je dood gaat?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De Bijbel is er volstrekt duidelijk over dat er uiteindelijk maar twee mogelijkheden zijn voor je eeuwige bestemming na je dood: de hemel of de hel. De Bijbel maakt het ook overvloedig duidelijk dat jij kunt bepalen waar je naar toe gaat wanneer je sterft. Hoe? Lees verder!

Ten eerste, het probleem: we hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23). We hebben allemaal dingen gedaan die verkeerd, slecht of immoreel zijn (Prediker 7:20). Onze zonde verwijdert ons van God, en als we daar niets aan doen, zal onze zonde er de oorzaak van zijn dat we eeuwig van God afgescheiden worden (Matteüs 25:46; Romeinen 6:23a). Deze eeuwige afzondering van God is de hel, die in de Bijbel beschreven wordt als een eeuwige vuurpoel (Openbaring 20:14–15).

Dan nu de oplossing. God werd in de persoon van Jezus Christus een mens (Johannes 1:1, 1:14; 8:58; 10:30). Hij leidde een leven zonder zonde (1 Petrus 2:22; 1 Johannes 3:5) en offerde vrijwillig Zijn leven ter wille van ons (1 Korintiërs 15:3; 1 Petrus 1:18–19). Zijn dood betaalde de boete voor onze zonden (2 Korintiërs 5:21). God biedt ons nu redding en vergeving als een geschenk (Romeinen 6:23b) dat we door geloof moeten ontvangen (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8–9). “‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’” (Handelingen 16:31). Vertrouw op Jezus alleen als jouw Redder; reken enkel op Zijn offer als de verzoening voor jouw zonden, dan wordt jou volgens het Woord van God een eeuwig leven in de hemel beloofd.

Waar ga je heen wanneer je dood gaat? Dat is aan jou. God biedt jou de keus. God nodigt je uit om bij Hem te komen. Het is jouw beslissing.

Als jij voelt dat God jou tot geloof in Christus trekt (Johannes 6:44), ga dan naar de Redder. Als God de sluier oplicht en jouw geestelijke blindheid wegneemt (2 Korintiërs 3:4), kijk dan naar de Redder. Als jij een sprankje leven meemaakt in wat altijd dood geweest is (Efeziërs 2:1), kom dan tot leven middels de Redder.

Waar ga je naar toe als je dood bent? De hemel of de hel. Dankzij Jezus Christus kun je de hel vermijden. Ontvang Jezus Christus als jouw Redder, en de hemel zal jouw eeuwige bestemming zijn.

Maak een andere keus, en het resultaat zal zijn dat je in de hel eeuwig afgezonderd blijft van God (Johannes 14:6; Handelingen 4:12).

Als jij nu de twee mogelijkheden begrijpt van jouw bestemming wanneer je dood gaat, en je wilt Jezus Christus als jouw persoonlijke Redder vertrouwen, zorg dan dat je het volgende begrijpt en uit geloof het volgende tot God zegt: “God, ik weet dat ik een zondaar ben en ik weet dat ik het vanwege mijn zonden verdien om eeuwig van U afgescheiden te zijn. Hoewel ik het niet verdien, dank ik U dat U mij liefheeft en mij het offer voor mijn zonden geschonken heeft door de dood en verrijzenis van Jezus Christus. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en ik vertrouw op Hem alleen om mij te redden. Help mij om vanaf dit moment mijn leven te leiden voor U, in plaats van voor de zonde. Help mij om de rest van mijn leven in dankbaarheid te leven voor de wonderbaarlijke redding die U geschonken heeft. Dank U, Jezus, dat U mij gered heeft!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” – knop hieronder.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/waar-ga-je-heen-wanneer-je-dood-gaat.html