Is Jezus de enige weg naar de Hemel?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: “In principe ben ik een goed mens, dus ik ga naar de hemel.” “Oké, ik heb wel wat slechte dingetjes gedaan, maar ik heb meer goede dingen gedaan, dus ik ga naar de hemel.” “God stuurt me heus niet naar de hel alleen omdat ik niet met de Bijbel leef. De tijden zijn veranderd!” “Alleen heel slechte mensen zoals kinderverkrachters en moordenaars gaan naar de hel.”

Dit zijn allemaal algemene argumenten van de meeste mensen, maar de waarheid is: het zijn allemaal leugens. Satan, de heerser van de wereld, plant deze gedachten in ons hoofd. Hij, en eenieder die zijn manieren volgt, is een vijand van God (1 Petrus 5:8). Satan vermomt zich altijd als iets goeds (2 Corinthiërs 11:14), maar hij heeft controle over de geest van die mensen die niet tot God behoren. “Satan, de god van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, Die het beeld van God is” (2 Corinthiërs 4:4).

Het is een leugen te geloven dat God zich geen zorgen maakt om kleine zondes, en dat de hel gereserveerd is voor “slechte mensen”. Alle zonde, zelfs een “leugentje om bestwil”, zorgt ervoor dat we gescheiden worden van God. Iedereen heeft zonde begaan, en niemand is goed genoeg om op eigen kracht de Hemel in te gaan (Romeinen 3:23). Of je de hemel in komt is niet gebaseerd op hoeveel onze goede dingen tegen onze slechte dingen opwegen; we zouden allemaal verliezen als dat zo was. “Het was de genade van God. Ze konden er zelf niets aan toedoen, anders zou het geen genade zijn” (Romeinen 11:6). We kunnen de weg naar de Hemel niet verdienen door goed te doen (Titus 3:5).

“Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door!” (Mattheüs 7:13) Het is zelfs geen excuus voor God als iedereen een zondig leven leidt en het impopulair is om God te vertrouwen. “U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn” (Efeziërs 2:2).

Toen God de wereld schiep was het perfect. Alles was goed. Hij maakte Adam en Eva en gaf hun een eigen vrije wil zodat zij een keuze hadden om God te volgen en te gehoorzamen of niet. Maar Adam en Eva, de allereerste mensen die God maakte werden door satan verleid om God ongehoorzaam te zijn en zij zondigden. Dit scheidde hen (en ieder die na hen kwam, inclusief ons) van de mogelijkheid om een innige relatie te hebben met God. Hij is perfect en kan niet dicht bij zonde zijn. Als zondaars zouden we het daar niet redden op eigen kracht. Dus zorgde God ervoor dat er een manier was om toch met Hem verenigd te kunnen worden in de Hemel. ”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). “De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23). Jezus is geboren zodat Hij ons de juiste weg kon onderwijzen en om voor onze zonden te sterven zodat wij dat niet hoefden te doen. Drie dagen na Zijn dood, stond Hij op uit het graf (Romeinen 4:25). Hiermee bewees Hij Zijn overwinning over de dood. Hij vormt de brug over de kloof tussen God en de mens zodat wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen hebben als we alleen maar geloven.

“Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd” (Johannes 17:3). De meeste mensen geloven in God, zelfs satan doet dat. Maar om verlossing te krijgen moeten we ons tot God richten, een persoonlijke relatie met Hem aangaan, ons afwenden van onze zonden en Hem volgen. We moeten God alles wat we hebben en alles wat we doen toevertrouwen. “Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn” (Romeinen 3:22). De Bijbel onderwijst dat er geen andere weg naar Verlossing is dan via Jezus. Jezus zegt in Johannes 14:6, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.”

Jezus is de enige weg naar Verlossing omdat Hij de Enige is die de boete kan betalen voor onze zonden (Romeinen 6:23). Geen enkele andere religie onderwijst de diepte of ernst van zonde en de gevolgen ervan. Geen enkele andere religie biedt de oneindige betaling voor zonde waarin alleen Jezus kan voorzien. Geen enkele andere “religieuze leider” was God die mens geworden was (Johannes 1:1,14) – de enige manier waarop een oneindige schuld afgelost kon worden. Jezus moest God zijn zodat Hij onze schuld kon betalen. Jezus moest een mens zijn zodat Hij kon sterven. Alleen door geloof in Jezus Christus is de Verlossing beschikbaar! “Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden” (Handelingen 4:12).

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” – knop hieronder.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/Jezus-Enige-Weg.html