האם יש לך חיי נצח?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

שאלה: האם יש לך חיי נצח?

תשובה: המקרא מתאר בצורה מאוד ברורה את הדרך לחיי נצח. ראשית, עלינו להכיר בכך שחטאנו נגד אלוהים: “כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה,” (אל הרומיים 3:23). כולנו עשינו דברים שמכעיסים את אלוהים וכתוצאה מכך מגיע לנו עונש. מאחר, שכול חטאנו הינם באופן אולטימטיבי נגד האלוהים הנצחי, רק עונש נצחי יהיה מספק. “כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו.” (אל הרומיים 6:23).

מכל מקום, ישוע המשיח היה ללא חטא (הראשונה לפטרוס 2:22), הבן הנצחי של אלוהים הפך לבשר ודם (בשורת יוחנן 1,14: 1) ומת על מנת לשלם עבור העונש שלנו. “אבל בזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו, כי משיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים” (אל הרומיים 5:8). ישוע המשיח מת על הצלב (בשורת יוחנן 31-42: 19), לקח על עצמו את העונש שמגיע לנו (השנייה אל הקורינתיים 5:21). לאחר שלושה ימים קם לתחייה (הראשונה לקורנתיים 4-1: 15), ובכך הוכיח את נצחונו על החטא ועל המוות. “ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקווה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים” (הראשונה לפטרוס 1:3).

באמונה, עלינו לפנות מעל חטאינו ולפנות אל המשיח לישועה (מעשי השליחים 3:19). אם נאמין בו ונבטח במותו על הצלב על מנת לשלם עבור חטאינו, יסלח לנו ויובטחו לנו חיי נצח. “כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים” (בשורת יוחנן 3:16). “כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלוהים העירו מן המתים, אז תיוושע” (אל הרומיים 10:9). “כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת כי מתת אלוהים היא לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש” (אל האפסיים 9-8: 2).

אם ברצונך לקבל את ישוע המשיח כמושיעך האישי, הנה תפילה פשוטה. זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטיאך תפעל. תפילה זו בפשטותה הינה הדרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו כי סיפק לך דרך לישוע. “אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך וכי מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח את העונש שמגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יוכל להיסלח לי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Got-Eternal-Life.html