האם יש חיים לאחר המוות?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

שאלה: האם יש חיים לאחר המוות?

 

תשובה: האם יש חיים לאחר המוות? הכתובים אומרים, “אדם ילוד אישה קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד …אם ימות גבר היחיה?” (איוב 14, 2-1 :14).

כמו לאיוב, שאלה זו מהווה אתגר כמעט לכולנו. מה בדיוק קורה לאחר שאנחנו מתים? האם אנחנו רק חדלים מלהתקיים? האם החיים הם דלת מסתובבת של עזיבה וחזרה לארץ על מנת להשיג גדולה אישית? האם כולם הולכים לאותו מקום, או האם כל אחד הולך למקום אחר? האם באמת גן העדן וגהנום קיימים, או שהינם רק הלך מחשבתי?

כתבי הקודש אומרים לנו כי אין רק חיים אחרי המוות, אולם יש חיים נצחיים מפוארים “אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלוהים לאוהביו”(הראשונה אל הקורינתיים 2:9). ישוע המשיח, אלוהים בשר ודם, בא לארץ על מנת לתת לנו את מתנת חיי הנצח. “והוא מחולל מחלל מפשעינו, מדוכא מעונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו” (ישעיהו 53:5).

ישוע קיבל על עצמו את העונש שמגיע לכל אחד מאיתנו והקריב את חייו. לאחר שלושה ימים, הוא הוכיח את נצחונו על המוות ע”י כך שקם מקברו, ברוח ובבשר. הוא נשאר בארץ עוד ארבעים יום ונראה ע”י רבים שהיו עדים לתחייתו לפני שעלה לביתו הנצחי בשמים. באל הרומיים 4:25 נאמר “אשר נמסר בעבור פשעינו ונעור לבעבור צדקנו.”

התחייה של ישוע הייתה אירוע מוכח. השליח שאול אתגר את האנשים לחקור את תוקף עדותם של עדי הראיה ואף אחד לא יכול היה להתחרות באמת. התחייה מהווה אבן-פינה לחיי האמונה, בגלל שישוע קם מן המתים, לנו יכולה להיות תקווה שגם אנחנו נזכה לתחייה.

השליח שאול נזף בכמה מאמינים מתקופתו אשר לא האמינו בעובדה זו: “ואם הגד הוגד כי הוקם המשיח מן המתים, איך יאמרו אנשים מכם כי אין תחיה למתים? אם אין תחיה למתים, גם המשיח לא הוקם” (הראשונה אל הקורינתיים 13-12: 15).

המשיח היה ראשון לקציר הגדול של אלה שיקומו שוב לתחייה. מוות פיזי בא דרך אדם אחד, אדם, אשר כולנו קשורים אליו. אולם לכל אלה שאומצו למשפחתו של אלוהים דרך האמונה בישוע המשיח יינתנו להם חיים חדשים (הראשונה לקורינתיים 22-20: 15). כמו שאלוהים הקים את גופו של ישוע, כך גם גופנו יקום לתחייה בשובו של ישוע (הראשונה לקורינתיים 6:14).

למרות שכולנו נקום לתחייה, לא כולם ילכו לגן עדן ביחד. כל אדם חייב לבחור עוד בחייו לאן ילך לחיי נצח. הכתובים אומרים לנו שזהו היעד שלנו למות רק פעם אחת ולאחר מכן יבוא המשפט (אל העבריים 9:27). אלה אשר יצדקו באמונה ילכו לחיי נצח בגן עדן, אולם אלה שלא האמינו בחייהם ישלחו אל עונש נצחי, או אל הגהנום (בשורת מתי 25:46).

גהנום, כמו גן העדן אינו רק מצב של קיום, אולם מקום מילולי ואמיתי. זהו מקום שבו יתנסו הרשעים בזעמו הנצחי של אלוהים. הם יסבלו עינויים רגשיים, שכליים ופיזיים מתוך הכרה בסבל, בבושה ובחרטה.

הגהנום מתואר כבור ללא תחתית (בשורת לוקס 8:31; התגלות 9:1), ואגם של אש וגפרית, אשר יושביו יעונו ביום ובלילה לעולמי עולמים (התגלות 20:10). בגהנום, תהיה תמיד בכייה וחריקת שיניים, אשר יסמלו את האינטנסיביות של הצער והכעס (בשורת מתי 13:42). זהו מקום “אשר שם תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה” (בשורת מרקוס 9:48). אלוהים לא נהנה ממותם של הרשעים, אולם חפץ שהרשעים יפנו מדרכם הרעה על מנת שיוכלו לחיות (יחזקאל 33:11). אולם אלוהים לא כופה צייתנות; אם אנו בוחרים לדחות אותו, איננו משאירים לו ברירה אלה לתת לנו את רצוננו – לחיות בנפרד ממנו.

החיים הינם מבחן-הכנה לקראת העתיד. עבור המאמינים, אלה הם החיים הנצחיים בנוכחותו של אלוהים. אז כיצד אנחנו הופכים לצדיקים וראויים לחיי נצח? קיימת רק דרך אחת – דרך אמונה וביטחון בבנו של אלוהים, ישוע המשיח. ישוע אמר, “אנוכי, התקומה והחיים; המאמין יחיה גם כי ימות; וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם …” (בשורת יוחנן 26-25: 11).

מתנת החיים נצחיים זמינה לכולם, אולם היא דורשת מאיתנו למנוע מעצמנו כמה מהנאות העולם ולהקריב את עצמנו לאלוהים. “כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים; ואשר לא יאמין בן לא יראה חיים, כי חרון אלוהים ישכון עליו” (בשורת יוחנן 3:36). לאחר מותנו לא תהיה לנו אפשרות לחזור בתשובה כיוון שברגע שאנו פוגשים את אלוהים פנים אל פנים, לא תוותר לנו ברירה אלא להאמין בו. אלוהים מעוניין שנבוא אליו כעת באמונה ובאהבה. אם נקבל את מותו של ישוע כתשלום עבור חטא המרד שלנו נגד אלוהים, מובטחים לנו לא רק חיים מלאי משמעות כעת, אלא גם חיים נצחיים בנוכחותו של המשיח.

אם ברצונך להאמין בישוע כמושיעך, הנה דוגמא לתפילה. זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. בהתפללך תפילה זו, אתה מצהיר בפני אלוהים כי אתה בוטח בישועתו ומודה לו כי סיפק לך דרך לישועה. “אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך וכי מגיע לי עונש. אולם ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש המגיע לי, כך שעל ידי האמונה יסלח לי. אני פונה מחטאי ושם את מבטחי בישוע לישועה. תודה עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

[[Is there life after death?]

http://www.gotquestions.org/Hebrew/