ולדתי יהודי האם אני יכול להיוולד מחדש כמשיחי?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

שאלה: נולדתי יהודי האם אני יכול להיוולד מחדש כמשיחי?

 

תשובה: איזו שאלה נהדרת, אני שמח שיש לך לב פתוח ומחפש. הנה הסיפור שלי, יהודי כמוך ששאל את אותה השאלה לפני שנים רבות:

גדלתי בניו-יורק בבית יהודי דתי ולפני שנים אחדות התחלתי להאמין שישוע הוא באמת המשיח היהודי. עבורי להאמין שישוע הוא המשיח לא היה דבר קל. היו לי הרבה שאלות, וביליתי חודשים בחקירה ובדיקת ההוכחות לכך. במשך תהליך החיפוש שלי, הזכרתי לעצמי שוב ושוב פסוק מאוד חשוב מהתנ”ך. הנביא ירמיהו כתב בהשראת רוח אלוהים, “ובקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני בכל לבבכם” (ירמיהו 29:13).

בכתבי התנ”ך מצטיירת תמונה מאוד ברורה על זהותו של המשיח שבסופו של דבר יבוא מתוך עם ישראל. אפשר למצוא כ- 300 נבואות בתנ”ך, אשר מתארות בפרוטרוט את העובדות לגבי בואו של המשיח\מלך. הנה כמה דוגמאות (זכור שהפסוקים האלה באים רק מהתנ”ך):

המשיח יוולד בבית-לחם: מיכה 5:1
נלדתי יהודי האם אני יכול להיוולד מחדש כמשיחי?
המשיח יהיה משבט יהודה: בראשית 49:10

המשיח יבוא רוכב על עייר בן אתונות: זכריה 9:9

המשיח יסבול וימות: תהילים 22

המשיח יגיע לפני חורבן בית המקדש השני: דניאל 27-24: 9

חייו של המשיח יתאימו לתיאורים מסוימים אשר גם יתארו את סבלו, את שתיקתו בזמן מאסרו ומשפטו, את מותו וקבורתו בקבר של אדם עשיר ואת תחייתו: ישעיהו 53:12 – 52:13.

בברית-החדשה נמצא תיאור ספציפי ולפרטי פרטים על שושלת היוחסין, מקום הלידה, התקופה ודרך חייו של ישוע וזאת בהתאמה לנבואות על המשיח בתנ”ך. את תיאור התגשמות הנבואות ניתן למצוא בדפי הברית-החדשה. כאשר תבדוק רשימות מפורטות יותר של נבואות יהודיות שמדברות על המשיח, תן לאלוהים לדבר אל ליבך ורוחך כאשר אתה מחפש את האמת.

מעניין הדבר שכתבי התנ”ך מתארים לכאורה שתי תמונות נפרדות על המשיח שיבוא. תמונה אחת מדברת על המשיח אשר יחזור כמלך שולט אשר יוביל לתקופה של שלום חסר תקדים בארץ. אולם פסוקים רבים מדברים גם על משיח אשר יהיה עבד סובל, אשר יעונה וימות עבור חטאיהם של בני האדם. במשך מאות שנים האמינו הרבנים שיהיו שני משיחים, האחד “המלך המושיע בן-דוד” והשני “המשיח הסובל בן-יוסף.” לצערנו לא השכילו הרבנים להבין שמשיח אחד מילא את שני היעדים.

נבואות משיחיות אכן הוגשמו דרך המשיח היהודי. ישוע בא אל “הכבשים האובדות של בית ישראל” לפני כאלפיים שנה. הוא בא כפי שמתואר בברור בישעיהו 53 לסבול ולמות עבור חטאיו של עם ישראל. הוא בא אל עם ישראל, אולם נדחה. אם היהודים היו מקבלים את כפרתו הנצחית עבור חטאיהם, ישוע היה מקים את מלכותו בשמים בנקודה זו של ההיסטוריה. אולם היהודים לא הכירו בו. למרות שהחזיקו בדבר אלוהים בשפתו המקורית בעברית, ולמרות שקיימים כמעט 300 תיאורים על אישיותו ועל דמותו כשיבוא, הם החטיאו אותו. אולם אלוהים ידע שעם ישראל ידחה אותו והוא בחר בעם ישראל על מנת שיהיה אור לגויים ועל מנת שדרכו ימסרו החדשות הטובות על מלכותו וינתנו גם לגויים, כתוצאה מכך במשך אלפיים שנה גם יהודים וגם גויים מאוחדים יחד במשיח, מצפים לחזרתו השנייה כמלך מושיע, כפי שהרבנים ציפו תמיד.

למרות שעם ישראל דחה את ישוע כשבא, אלוהים לא דחה את עמו, עדיין הוא עמו הנבחר אשר ימשיך להיות חלק בתוכניתו של אלוהים לישועת העולם, “ובכן, אומר אני, הכי זנח האלוהים את עמו? חלילה! כי גם אנוכי בן ישראל, מזרע אברהם למטה בנימין. לא זנח האלוהים את עמו אשר ידעו מקדם…” (אל הרומיים 2-1: 11). אלוהים תמיד שמר לעצמו במשך אלפיים שנה “שארית פליטה” של יהודים מאמינים. אני ואלפים רבים אחרים של יהודים, קיבלנו את ישוע כאדון וכמושיע. בורכנו “בחיים חדשים” ואנו מצפים בדריכות להיות איתו לנצח במלכות השמיים.

אני יודע שזה הרבה לעקל. אני מאמין שרוח אלוהים הדריכה אותך לקרוא מאמר זה. אני מתפלל שתמשיך לחקור את ההוכחות המדברות על ישוע, וטענתו כי הוא המשיח היהודי והתגשמות הנבואות בכתובים. זכור את מילותיו של ישוע עצמו: “הנני עומד לפתח ודופק; והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח, אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי.” אולי ישוע המשיח היהודי קורא לך עכשיו, האם תענה לו האם תיתן לו להיכנס בפתח?

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

[I am Jewish, can I become a Christian?]

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Jewish-Christian.html