כיצד אני מקבל סליחת חטאים מאלוהים?- How do I get forgiveness from God?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

שאלה: כיצד אני מקבל סליחת חטאים מאלוהים?

 

תשובה: המלה “סליחה” פירושה למחול, לוותר על חוב. כאשר אנו פוגעים במישהו אנו מבקשים את סליחתו על מנת לשקם את יחסינו. סליחה אינה מובטחת בגלל שהאדם ראוי לסליחה. אין אחד שראוי להיסלח לו. סליחה הינה פעולה של אהבה, רחמים וחסד. סליחה הינה החלטה לא לשמור טינה לאדם אחר וזאת למרות מה שעשה לך.

הכתובים מלמדים כי אנו זקוקים לסליחה מאלוהים. כולנו חטאנו. קוהלת 7:20 מצהיר “כי אם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.” באיגרת הראשונה ליוחנן 1:8 נאמר, “אם נאמר כי אין בנו חטא, הננו מתעים את נפשותינו והאמת אין בנו.” כל חטא הינו באופן אולטימטיבי פעולה של מרד נגד אלוהים (תהילים 51:4). כתוצאה מכך, אנו זקוקים באופן נואש לסליחתו של אלוהים. אם חטאינו לא יסלחו אנו נבלה את הנצח בייסורים מתוצאות החטא שלנו (בשורת מתי 25:46, בשורת יוחנן 3:36).

סליחה- כיצד אני מקבל?

תודה לאל על כך שהינו אוהב ורחמן – משתוקק לסלוח לחטאינו! באיגרת השנייה אל פטרוס 3:9 נאמר, “… כי האריך אפו בעבורנו ולא יחפוץ באבוד איש, כי אם בפנות כולם לתשובה.” אלוהים מעוניין לסלוח לנו ולכן גם סיפק את הדרך לסליחה.

העונש הראוי לחטאנו הינו מוות. החלק הראשון של אל הרומיים 6:23 מצהיר, “כי שכר החטא הוא המוות … ” מוות נצחי הינו השכר הראוי לחטאינו. אלוהים, בתוכניתו המושלמת, הפך לבשר ודם – האדון ישוע (בשורת יוחנן 1,14: 1). ישוע מת על הצלב ולקח על עצמו את העונש שאנו ראויים לו- מוות. האיגרת השנייה אל הקורינתיים 5:21 מלמדת אותנו, “כי את אשר לא ידע חטאת, אותו עשה לחטאת בעדנו, למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלוהים.” ישוע מת על הצלב ולקח על עצמו את העונש שמגיע לנו! כאלוהים, מותו של ישוע מספק לנו סליחה עבור חטאי העולם כולו. האיגרת הראשונה ליוחנן 2:2 מצהירה, “והוא כפרה על חטאותינו, ולא על חטאותינו לבד, כי גם על חטאת כל העולם.” ישוע קם מן המתים מצהיר על נצחונו על החטא ועל המוות (הראשונה אל הקורינתיים 28-1: 15). תודה לאלוהים, דרך מותו ותחייתו של ישוע המשיח, מאומת החלק השני של אל הרומיים 6:23, “.. ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו.”

האם אתה מעוניין בסליחת חטאיך? האם יש לך רגשי אשם אשר אינך יכול להפטר מהם? סליחת חטאים זמינה עבורך אם תשים את מבטחך בישוע המשיח כמושיעך האישי. באל האפסיים 1:7 נאמר, “אשר בו לנו הפדיון בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו,” ישוע שילם את חובנו על מנת שיוכל להיסלח לנו. כל מה שעליך לעשות הינו לבקש מאלוהים שיסלח לך דרך ישוע, להאמין שישוע מת על מנת לשלם עבור סליחתך- וכי הוא יסלח לך! בשורת יוחנן 17-16 :3 מכילה מסר נפלא, “כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים. כי האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם, כי אם למען יושע בו העולם.”

סליחה – האם זה כל כך קל?

כן, זה בהחלט קל! אינך יכול להרוויח סליחה מאלוהים. אינך יכול לשלם עבור סליחה מאלוהים. אתה יכול רק לקבל אותה באמונה, דרך חסדיו ורחמיו של אלוהים. אם ברצונך לקבל את ישוע המשיח כמושיעך האישי ולקבל סליחת חטאים מאלוהים הנה תפילה אשר תוכל להתפלל. להתפלל את התפילה הזו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק הביטחון בישוע יכול לספק לך סליחה עבור חטאיך. תפילה זו הינה רק דרך להביע בפני אלוהים את ביטחונך בו ולהודות לו כי נתן לך סליחה. “אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך וכי אני ראוי לעונש. אולם ישוע לקח את העונש המגיע לי כך שדרך האמונה בו אני יכול לקבל סליחה. אני מפנה עורף לכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה עבור חסדיך הנפלאים ועבור סליחתך! אמן!”

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

 

[How do I get forgiveness from God?]

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Got-Forgiveness.html