איך אוכל לדעת לבטח שאגיע לגן עדן לאחר מותי?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

שאלה: איך אוכל לדעת לבטח שאגיע לגן עדן לאחר מותי?

 

תשובה: האם אתה יודע לבטח שיש לך חיי נצח וכי תגיע לגן עדן לאחר מותך? אלוהים רוצה שתהיה בטוח! בכתובים נאמר לנו: “זאת כתבתי אליכם למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלוהים” ( הראשונה ליוחנן 5:13). דמה לעצמך שאתה עומד כעת לפני אלוהים והוא שואל אותך, ” מדוע אני צריך לתת לך להיכנס לגן העדן?” מה תהיה תשובתך? אולי לא תדע כיצד לענות. אתה צריך לדעת שאלוהים אוהב אותך והוא סיפק לך דרך לדעת בביטחון היכן תבלה את חיי הנצח. הכתובים מתארים עובדה זו: “כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים” (בשורת יוחנן 3:16).

ראשית, עלינו להבין את הבעיה שמרחיקה אותנו מגן העדן. וזוהי הבעיה – האופי החוטא שלנו מרחיק אותנו מיחסים עם אלוהים. אנו חוטאים מטבענו ומתוך ברירה. “כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה” (אל הרומיים 3:23). אנחנו לא יכולים להושיע את עצמנו “כי בחסד נושעתם על ידי האמונה; ולא מידכם הייתה זאת, כי מתת אלוהים היא; לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש” (אל האפסיים 9-8: 2). מגיע לנו מוות וגהנום, “כי שכר החטא הוא המוות …” (אל הרומיים 6:23).

אלוהים הוא קדוש וצודק הוא חייב להעניש אותנו עבור חטאינו, אולם הוא אוהב אותנו וסולח לנו על חטאינו. ישוע אמר: “אנוכי הנני הדרך האמת והחיים; לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי” (בשורת יוחנן 14:6). ישוע מת על הצלב “כי גם המשיח עונה פעם אחת על חטאותינו, הצדיק בעד הרשעים לקרב אותנו אל האלוהים” (הראשונה לפטרוס 3:18). ישוע קם מן המתים “אשר נמסר בעבור פשעינו ונעור לבעבור צדקנו” (אל הרומיים 4:25).

נחזור לשאלה המקורית – “איך אוכל לדעת לבטח שאגיע לגן עדן לאחר מותי?” וזוהי התשובה – האמן באדון ישוע ותינצל (מעשי השליחים 16:31). “והמקבלים אותו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים, המאמינים בשמו” (בשורת יוחנן 1:12). אתה יכול לקבל חיי עולם במתנה. “…ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו” (אל הרומיים 6:23). אתה לחיות חיים מלאי משמעות כעת. ישוע אמר: “…ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלוא סיפקם” (בשורת יוחנן 10:10). אתה יכול לבלות את הנצח עם ישוע בגן העדן, כי הוא הבטיח: “והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי, למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם” (בשורת יוחנן 14:3).

אם ברצונך לקבל את ישוע המשיח כמושיעך האישי ולקבל סליחת חטאים מאלוהים, הנה תפילה שתוכל להתפלל. זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. תפילה זו בפשטותה הינה הדרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו כי סיפק לך דרך לסליחה ולישועה. “אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך וכי מגיע לי עונש. אבל ישעו המשיח לקח את העונש שמגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יסלחו חטאי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

[How can I be sure I get to heaven when I die?]

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Know-Sure.html