מה הכוונה בלהיוולד מחדש?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

מה הכוונה בלהיוולד מחדש?

 

תשובה: מה הכוונה בלהיוולד מחדש? הקטע הקלאסי בכתובים אשר עונה על שאלה זו נמצא בבשורת יוחנן 21-1: 3. האדון ישוע מדבר אל נקדימון, שהיה פרוש ידוע וחבר בסנהדרין. נקדימון בא אל ישוע בלילה עם כמה שאלות.

כאשר ישוע דיבר אל נקדימון הוא אמר אליו: “אמן, אמן אני אומר לך, אם לא יולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות מלכות האלוהים. ויאמר אליו נקדימון: איך יולד אדם והוא זקן? הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד? ויען ישוע: אמן, אמן אני אומר לך, אם לא יולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. הנולד מן הבשר בשר הוא; והנולד מן הרוח רוח הוא. אל תתמה על אמרי לך, כי עליכם להיוולד מלמעלה …” (בשורת יוחנן 7-3: 3).

הביטוי “נולד מחדש” פירושו באופן מילולי “להיוולד מלמעלה”. לנקדימון היה צורך אמיתי. הוא היה צריך שינוי בליבו ובמצבו הרוחני. לידה מחדש, הינה פעולתו של אלוהים אשר בא ניתנים חיים נצחיים למאמין (השנייה לקורינתיים 5:17; טיטוס 3:5; הראשונה לפטרוס 1:3; הראשונה ליוחנן 2:29; 3:9; 4:7; 18, 4-1: 5). בבשורת יוחנן 12,13: 1 נאמר כי המושג “להיוולד מחדש” נושא בתוכו גם את הרעיון “להפוך לילדי אלוהים” וזאת דרך הביטחון בשמו של ישוע המשיח.

באופן הגיוני עולה השאלה הבאה, “מדוע אדם צריך להיוולד מחדש?” השליח שאול אומר באל האפסיים 2:1 “גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתכם …” גם כשהוא פונה אל הקהילה ברומא כותב השליח באל הרומיים 3:23, “כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה.” זו הסיבה שאדם צריך להיוולד מחדש על מנת שחטאיו יסלחו לו והוא יוכל להיות בקשר עם אלוהים.

כיצד זה נעשה? באל האפסיים 8,9: 2 נאמר, “כי בחסד נושעתם על ידי האמונה; ולא מידכם הייתה זאת כי מתת אלוהים היא; לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש.” כאשר אדם “נושע” הוא נולד מחדש, מתחדש מבחינה רוחנית וכעת נחשב לילדו של אלוהים בזכות לידתו החדשה. ביטחון בישוע המשיח, ששילם שכר החטא במותו על הצלב הינו הפירוש של “לידה מחדש” באופן רוחני. “ובכן מי שהוא במשיח, בריאה חדשה הוא …” (השנייה לקורינתיים 5:17).

אם עדיין לא החלטת לבטוח באדון ישוע כמושיעך האישי, האם תשקול לבקש מרוח הקודש לדבר אל ליבך? אתה צריך להיוולד מחדש. האם אתה מוכן להתפלל את תפילת החזרה בתשובה ולהפוך היום לבריאה חדשה במשיח? “והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים, והמאמינים בשמו, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר כי אם מאלוהים נולדו” (בשורת יוחנן 13-12: 1).

אם ברצונך לקבל את ישוע כמושיעך האישי ולהיוולד מחדש, הנה תפילה פשוטה. זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. תפילה זו בפשטותה הינה הדרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו כי סיפק לך דרך לישועה. “אלוהים אני יודע שחטאתי לפניך וכי מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח את העונש שמגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יסלחו חטאי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

חזור לעמוד הבית בעברית

מה הכוונה בלהיוולד מחדש?
    

[What does it mean to be a born again Christian?]

http://www.gotquestions.org/born-again.html