האם הישועה היא על ידי האמונה בלבד או על ידי אמונה ומעשים?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann
    
האם הישועה היא על ידי האמונה בלבד או על ידי אמונה ומעשים?

שאלה: האם הישועה היא על ידי האמונה בלבד או על ידי אמונה ומעשים?

תשובה: זוהי אולי אחת מהשאלות החשובות ביותר בכל התיאולוגיה המשיחית. שאלה זו היוותה הגורם לתנועת הרפורמציה – הפילוג בין הכנסייה הפרוטסטנטית לבין הכנסייה הקתולית. שאלה זו היא המפתח להבדלים בין משיחיות המבוססת על כתבי הקודש לבין כתות משיחיות. האם הישועה היא ע”י האמונה בלבד, או ע”י אמונה ומעשים? האם אני רק נושע ע”י כך שאני מאמין בישוע המשיח או האם עלי להאמין בישוע וגם לעשות מעשים מסוימים?

השאלה לגבי האמונה בלבד או אמונה פלוס מעשים הינה שאלה שקשה ליישב בינה לבין קטעים בכתבי הקודש. השווה אל הרומיים 3:28, 5:1 ואל הגלטיים 3:24 עם יעקוב 2:24. יש כאלה שרואים הבדל בין שאול השליח (ישועה ע”י אמונה בלבד) לבין יעקוב (ישועה ע”י אמונה ומעשים). למעשה, לא היה חוסר הסכמה בין שאול השליח לבין יעקוב. ישנם אנשים שטוענים שנקודת המחלוקת היחידה הייתה על היחס בין אמונה למעשים. שאול השליח בצורה דוגמאטית טוען שהצדקה ניתנת ע”י האמונה בלבד (אל האפסיים 9-8: 2) בעוד נראה שיעקוב אומר שהצדקה היא באמונה ומעשים. הבעיה נפתרת ע”י בדיקה מדוקדקת על מה בדיוק מדבר יעקוב. יעקוב מדגיש את הנקודה שאמונה אמיתית במשיח תוביל לשינוי חיים ולמעשים טובים (יעקוב 26-20: 2). יעקוב אינו טוען שהצדקה נובעת מאמונה ומעשים, אלא שכאשר אדם באמת מוצדק ע”י האמונה התוצאה הישירה לכך תהיה מעשים טובים בחייו. אם אדם טוען שהוא מאמין, אבל אין תוצאות של מעשים טובים בחייו – אז כנראה שאין לו אמונה אמיתית במשיח (יעקוב 26, 20, 17, 2:14).

השליח שאול טוען בכתיבתו את אותם הדברים. הפרי הטוב שהמאמינים צריכים שיהיה בחייהם מפורט באל הגלטיים 23-22: 5. מיד לאחר שהוא אומר לנו שאנו נושעים ע”י האמונה ולא ע”י המעשים (אל האפסיים 9-8: 2), שאול מיידע אותנו כי נבראנו למעשים טובים (אל האפסיים 2:10). שאול מצפה לאותו שינוי בחיים שגם יעקוב מצפה לו, “ובכן, מי שהוא במשיח, בריאה חדשה הוא; הישנות עברו והנה הכול נהיה לחדש” (השנייה אל הקורינתיים 5:17). אין חוסר הסכמה בין יעקוב לשאול השליח בלימודם על הישועה. שניהם נוגעים באותו נושא מפרספקטיבה שונה. שאול השליח פשוט מדגיש שההצדקה היא באמונה בלבד בעוד יעקוב מדגיש את העובדה שמעשים טובים נובעים מתוך האמונה בישוע.

 

[Is salvation by faith alone, or by faith plus works]

http://www.gotquestions.org/salvation-faith-alone.html#ixzz3B7K7DoC7