Ongeloof onder die dekmantel van heilige twyfel

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

deur Slabbert le Cornu
Julie 27, 2013

Ons lewe nou in tye waar om God se Woord te betwyfel, om die vastigheid van gereformeerde belydenis te verwerp, om skrifkrities met die Skrif om te gaan, om die Evangelie self te bevraagteken, ‘n groot deug geword het.

deur Slabbert le Cornu
Julie 27, 2013

Ek het reeds hier al geskryf oor die deformasie en verval wat plaasvind in die CRCNA, een van die oorsese susterskerke van die GKSA [Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika] (die GKSA het so onlangs as 2009 weer volle bande met die CRCNA [Christian Reformed Church] aangegaan, ongeag al die verval in daardie kerkverband).

Ek plaas hier onder ‘n artikel (met toestemming) wat onlangs in die Standard Bearer verskyn het (tydskrif van die PRCA) Protestant Reformed Churches in America  oor die verdere verval in die CRCNA, hopelik as ‘n waarskuwing vir die pad wat die GKSA betree, waar daar pogings is om leersake wat mekaar eksplisiet weerspreek te akkomodeer, bv. vir én teen VIDA, of vir én teen evolusie.

Om verder te lees:

http://proregno.com/2013/07/27/ongeloof-onder-die-dekmantel-van-heilige-twyfel/