נבואות משיחיות מילא על ידי ישוע המשיח

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Rapture Forums

נבואות משיחיות מילא על ידי ישוע המשיח

 שירותי תרגום

נבואות משיחיות מילא על ידי ישוע המשיח
נבואות משיחיות מילא על ידי ישוע המשיח

התנ”ך מכיל נבואות רבות שנכתבו לפני למעלה מ -2,500 שנים. בכל אחת מנבואות אלו התגשם בחייו של ישוע מנצרת לפני כ -2,000 שנים. אפילו נבואות נוספות הנוגעות לביאתו השנייה של המשיח נשארו שלא התגשמו, אבל את הבטחתו של ישו היא שהם יתגשמו בדור הזה.

להלן רשימה של נבואות התנ”ך משיחיות שהצלחתי לאסוף. אני אנסה לעשות את הרשימה הזאת כממצה ככל האפשר, כך שאם אתה שם לב נבואה חסרה, אנא שלח לי, ואני אעשה את מיטב יכולתי כדי להפוך את הרשימה הזאת מקור מוסמך בנושא.

1. המשיח נולד בבית לחם.

ברית נבואה הישנה: “אבל אתה, הו בית לחם אפרתה, הם כפר קטן רק ביהודה ובכל זאת שליט ישראל יבוא ממך, אחד שמקורותיה מהעבר הרחוק.”. מיכה 05:02

הגשמת ברית חדשה: מתיו 02:01 “ישו נולד בעיירה בית לחם ביהודה, בתקופת שלטונו של המלך הורדוס.”

2. המשיח יהיה מצאצאיו של יהודה.

הישנה ברית נבואה: “לא יסור שבט מיהודה, וגם צוות של השליט מצאצאיו, עד לבואו של אחד שאליו הוא שייך, אחד שכל המדינות יצייתו.” בראשית 49:10

הגשמת ברית חדשה: לוק 3:23-38 ומתיו 1:1-17 לאשר שישו הוא צאצא של יהודה.

3. מלכים גדולים יהיו לחלוק כבוד והוקרה למשיח.

ברית נבואה הישנה: “המלכים המערביים של תרשיש והאיים יביאו לו כבוד המלכים שבא וסבע המזרחי יביא לו מתנות..” תהילים 72:10-11

הגשמת ברית חדשה: “בערך באותו זמן, כמה אנשים חכמים מארצות מזרח הגיעו לירושלים, שואל,” איפה הוא מלך היילוד של היהודים ראינו כפי שהוא התעורר, ואנחנו צריכים לבוא להשתחוות לו? “. מתיו 2 :1-2

“הם נכנסו לבית שבו הילד ואת אמו, מרי, היה, והם נפלו לפניו וסגדו לו.” מתיו 02:11

4. המשיח יהיה מצאצאיו של דוד.

נבואות התנ”ך: “ה ‘נשבעה לדוד הבטחה שלעולם לא ייקח בחזרה:.” אני אציב אחד מצאצאיך על כס המלכות שלך אם זרעך לציית לתנאים את בריתי ובצע את הגזירות שאני מלמד אותם, ולאחר מכן שלך קו המלוכה לעולם לא יסתיים. “תהילים 132:11

“בפעם באה,” אמר ה ‘,’ כשאני אציב סניף צדיק על כסאו של דוד המלך. הוא יהיה מלך מי שולט בחוכמה. הוא יעשה את מה שהוא צודק ונכון דרך הארץ. “ירמיהו 23:5-6

“באותו הזמן אני אביא לכסא דוד צאצא צדיק, והוא יעשה את מה שהוא צודק ונכון בכל רחבי הארץ”. ירמיהו 33:15

הגשמת ברית חדשה: “הוא יהיה גדול מאוד וייקרא הבן גבוה ביותר וה ‘אלוהים ייתן לו את כסא דוד האב והוא ימלוך על ישראל לנצח, ממלכתו לא תסתיים לעולם..!” לוק 1:32-33

5. המשיח נולד לבתולה.

ברית נבואה הישנה: “. אז בסדר, ה ‘עצמו תבחר את הסימן תראה הבתולה תהיה להרות היא תיתן לי ילדה בן ותקרא לו עמנואל -!’ אלוהים איתנו ‘”. ישעיהו 7: 14

הגשמת ברית חדשה: “אבל בזמן שהיא עדיין בתולה, היא נכנסה להריון על ידי רוח קודש יוסף, הארוס שלה, בהיותו אדם פשוט, החליטה לבטל את האירוסין בשקט, כדי שלא קלונה בפומבי כפי שהוא חשב על זה.. , הוא נרדם, ומלאך ה ‘נגלה אליו בחלום. “יוסף, בנו של דוד,” אמר המלאך, “אל תפחדו ללכת קדימה עם חיי הנישואין שלך למרי. עבור הילד בתוכה יש היה יזום על ידי רוח הקודש. ויהיה לה בן, ואתה לקרוא לו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאיהם. ‘”מתיו 1:18-21

6. ילדים יהיו נהרג במאמץ להרוג את המשיח.

ברית נבואה הישנה: “זה מה שאלוהים אומר:.”. זעקת כאב נשמעת בהרמה – האבל ובכי חסר מעצורים רחל בוכה על ילדיה, מסרבת להתנחם – לילדיה מתים “ירמיהו 31:15

הגשמת ברית חדשה: “הורדוס רתח מזעם כאשר נודעו לו שהאנשים החכמים התחכמו לו הוא שלח חיילים להרוג את אל הבנים ובסביב בית לחם שהיו בן שנתיים ותחת, כי לא היו לו האנשים החכמים הכוכב ראשון הופיע ל. שלהם כשנתיים קודם לכן. הפעולה האכזרית של הורדוס קיים את נבואתו של ירמיהו. “מתיו 2:16-17

7. המשיח יועבר למצרים.

ברית נבואה הישנה: “. כאשר ישראל הייתה ילד, אהבתי אותו כמו בן, ואני קראתי את הבן שלי יצא ממצרה” הושע 11:01

הגשמת ברית חדשה: “באותו הלילה יוסף עזב למצרים עם הילד ומרים, אמו שלו, והם נשארו שם עד מותו של הורדוס מוגשם זה מה דבר ה ‘ביד הנביא:.”. התקשרתי לבן שלי יצא ממצרים’ ” מתיו 2:14-15

8. המשיח יהיה בנו של אלוהים.

ברית נבואה הישנה: “המלך מכריז צו ה ‘:”. אלוהים אמר לי,’ אתה הבן שלי היום, אני צריך להיות האבא שלך רק מבקש, ואני אתן לך את המדינות כירושה שלך, את הקצוות. כדור הארץ כרשותו שלך. “תהילים 2:7-8

הגשמת ברית חדשה: “וקול מן השמים אמרו,” זה הבן האהוב שלי, ואני שמח באופן מלא עם אותו ‘”. מתיו 03:17

9. המשיח בישרו על ידי שליחו של האל.

הישנה ברית נבואה: “תשמע אני שומע את קולו של מישהו צועק,” הפוך לכביש ה ‘במדבר הפוך כביש ישר, חלק במדבר לאלוהים שלנו ממלא את העמקים והגבעות ברמה ליישר את!… עקומות וחלק מהכתמים מחוספס. אז כבוד ה ‘יתגלה, וכל האנשים יראו את זה ביחד. האדון דברו! “ישעיהו 40:3-5

הגשמת ברית חדשה: “באותם ימים יוחנן המטביל החל להטיף במדבר יהודה המסר שלו היה, ‘. הפעל מהחטאים שלך ופונה לאלוהים, כי מלכות שמים קרובה”. ישעיהו דבר על ג’ון כשהוא אמר, “הוא קול קוראים במדבר:” היכונו למסלול ה ‘הקרובים תעשה את דרך ישרה בשבילו’ “3:1-3 מתיו!

10. המשיח יהיה נמשח על ידי רוח הקודש.

ברית הישנה נבואה: “ורוח ה ‘תנוח עליו – הרוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח הדעת ויראת ה’.” ישעיהו 11:02

הגשמת ברית חדשה: “לאחר הטבילה שלו, כמו ישו עלה מן המים, השמים נפתחו והוא ראה את רוח אלוהים יורדת כיונה וליישב עליו וקול מן השמים אמר, ‘זה הוא אהוב שלי. בן, ואני שמח באופן מלא עם אותו ‘”. מתיו 3:16-17

11. המשיח יביא אור לגליל.

הישנה ברית נבואה: “ובכל זאת, זה זמן של חושך וייאוש לא יימשך לנצח ארץ זבולון ונפתלי בקרוב ענווה, אבל יהיה זמן בעתיד, כאשר גליל של Gentiless, הנמצא לאורך הכביש. שפועל בין הירדן לים, יהיה מלא בתהילה של מי שהולך בחושך יראה אור גדול -.. אור שיזרח על כל מי שחי בארץ שבו מוות מטיל את צלה “ישעיהו 9:1 -2

הגשמת ברית חדשה: “כששמע שג’ון ישו נעצר, הוא עזב את יהודה וחזר לגליל, אבל במקום ללכת לנצרת, הוא הלך לכפר נחום, ליד הכנרת, באזור זבולון ונפתלי..” מתיו 4:12-16

12. המשיח להטיף חדשות טובות לעניים, לנחם את הלב השבור, ולהכריז על שנת לטובתו של האדון.

הישנה ברית נבואה: “רוח ה ‘הריבון היא עליי, כי ה’ מינתה אותי להביא חדשות טובות לעניים הוא שלח אותי לנחם את השבורה ולהכריז כי חטופים ישוחררו ואסירים ישוחררו. . הוא שלח אותי למי לספר שמבכה את הזמן לטובתו של הלורד הגיע. “ישעיהו 61:1-2

הגשמת ברית חדשה: “כשהוא הגיע לכפר נצרת, בית ילדותו, הוא הלך כרגיל לבית הכנסת בשבת וקמה לקרוא את כתבי הקודש לגלול המכיל את מסריו של ישעיהו נביאו נמסר לו,. והוא גלגל את המגילה למקום שבו כתוב: “רוח ה ‘עליי, כי הוא מינה אותי להטיף חדשות טובה לעניים הוא שלח לי להכריז כי חטופים ישוחררו, כי עיוור. יראה, כי המקופחים יהיו משוחררים ממדכאיהם, וזה הזמן לטובתו של הלורד הגיע. ” הוא גלגל את המגילה, החזיר אותה לדיילת, והתיישב. כולם בבית הכנסת נעץ בו מבט נוקב. ואז הוא אמר, ‘מקרא זה התגשם היום לנגד עיניך!’ “לוק 4:16-21

13. המשיח שנא אותו בלי הסיבה.

ברית נבואה הישנה: “אל תתני לאויבים הבוגדניים שלי לשמוח על התבוסה שלי אל תתנו לאלה ששונאים אותי ללא סיבה לשמוח לאיד על הצער שלי.”. תהילים 35:19

הגשמת ברית חדשה:.. כל “מי ששונא אותי שונא את האבא שלי, גם אם לא עשה סימנים מופלאים ביניהם כאלה שאף אחד אחר לא יכול לעשות, הם לא ייספרו אשמים אבל כפי שהוא, הם ראו שאני לא שנא ועדיין שנינו – אותי ואת האבא שלי “ג’ון 15:23-25.

14. המשיח יעשה העיוור רואה, החירשים שומע, הפיסחים, ואילם לדבר.

ברית הישנה נבואה: “וכשהוא מגיע, הוא יפתח את העיניים של עיוור ואת מגופת האוזניים החירשת הצולע יזנק כמו צבי, ואלה שלא יכולים לדבר יהיו לצעוק ולשיר.!” ישעיהו 35:5 – 6

הגשמת ברית חדשה: “. יוחנן המטביל, שהיה עכשיו בכלא, שמע על כל הדברים שהיה עושה המשיח אז הוא שלח את תלמידיו לשאול את ישוע,” האם אתה באמת המשיח אנחנו מחכים כבר, או שאנחנו צריכים תמשיך לחפש מישהו אחר? ” ישו אמר להם, ‘לכו חזרה לג’ון ולספר לו על מה ששמעת וראיתי – העיוור רואה, הפיסחים מהלכים, המצורעים אינם נרפאים, החרשים שומעים, המתים הם העלו לחיים, והחדשות טובים היא להיות הטיף לעניים ואומרים לו:. “אלוהים מברך את אלה שאינם נעלבים ממני”” מתיו 11:2-6.

15. המשיח להיכנס לירושלים רכובה על חמור.

הישנה ברית נבואה: “שמח מאוד, הו אנשים של ציון לצעוק בנצחון, הו אנשים ירושלים תראה, מלכך יבוא לך שהוא צדיק ונצח, אך הוא צנוע, רכוב על חמור – אפילו ב!. הסייח ​​של חמור. “זכריה 09:09

הגשמת ברית חדשה:… “ישו שלח שניים מהם בקדימה” לכו אל הכפר לשם, “הוא אמר,” ואתה תראה את חמור קשור לשם, עם הסייח ​​שלה לידו התר אותם ולהביא אותם לכאן אם מישהו שואל מה אתה עושה, פשוט אומר, ‘האדון זקוק להם,’ והוא יעשה את זה באופן מיידי אותם. ‘”מתיו 21:1-4

“שני התלמידים לא כמו ישו אמרו. הם הביאו את החיות אליו וזרקו את בגדיהם על הסייח, והוא ישב על זה. רוב הקהל פרש את מעיליהם על הדרך לפני ישוע, ולחתוך ענפים מהעצים אחרים ולהפיץ אותם על הכביש. הוא היה במרכז התהלוכה, והקהל סביבו היה צועק, “השבח לאלוהים על בנו של דוד! יברך את מי שבא בשם ה ‘! השבח לאל ב שמים הגבוהים ביותר! ” כל עיר ירושלים הייתה נרגשת כמו שהוא נכנס. “מי זה?” הם שאלו. וההמונים השיבו, “זה ישו, הנביא מנצרת בגליל”. מתיו 21:6-11

16. המשיח יגיע בירושלים בזמן מסוים.

ברית נבואה הישנה: “עכשיו תקשיב ותבינו שבע קבוצות של שבע בתוספת שישים ושתיים קבוצות של שבע תעבור מרגע שניתן הפקודה לבנות את ירושלים עד משיח אחד מגיע”. דניאל 9:25

הגשמת ברית חדשה: “אבל כאשר הזמן הנכון הגיע, אלוהים שלח את בנו, ילוד אישה, כפוף לחוק”. 04:04 הגלטיים

17. המשיח להיכנס למקדש עם סמכות.

הישנה ברית נבואה:. “.” תראה אני שולח מלאכי, והוא יכין את הדרך לפני ואז האדון אתה מחפש פתאום יבוא לביתו השליח של הברית, שאתה מסתכל לכך בקוצר רוח, היא בוודאי באו, “אומר ‘יתברך.” מלאכי 3:01

הגשמת ברית חדשה:. “. ישו נכנס לבית המקדש והחל לגרש את הסוחרים ולקוחותיהם הוא דפק על השולחנות של חלפני כספים ואת הדוכנים של היונים האלה מוכרים לדבריו,” כתבי הקודש מצהיר, “הבית שלי תהיה נקרא מקום התפילה ‘, אבל שיש לך הפך אותו למאורת גנבים! “מתיו 21:12-13

18. המשיח יידחה.

ברית נבואה הישנה: “. הוא נבזה וחדל אישים – איש של צער, היכרות עם צער מר פנינו הגב שלנו עליו והסתכלתי לכיוון השני כאשר הוא הלך על ידי הוא בז, ולא אכפת לו.”. ישעיהו 53 : 3

הגשמת ברית חדשה: “ופילאטוס אמר לאנשים, ‘הנה המלך שלך!’ ‘איתו’, הם צעקו ‘איתו – צלבו אותו! “. “מה? צלב את המלך שלך? ‘ פילטוס שאל. “אין לנו מלך אלא קיסר,” הכהנים המובילים צעקו בחזרה. “ג’ון 19:14-15

19. המשיח יהיה שקט מול מאשימיו.

הישנה ברית נבואה: “הוא היה מדוכא וטופל בחומרה, אך הוא לא אמר מילה הוא הוביל כצאן לטבח וכמו כבשים שותק לפני הגוזזים, הוא לא פתח את הפה שלו…” ישעיהו 53: 7

הגשמת ברית חדשה: “ובכן, אתה לא הולך לענות על ההאשמות האלה מה יש לך לומר להגנתך?” “אם כך, הכוהן הגדול קם על הרגליים ואמר לישו, אך ישוע שתק. “מתיו 26:62-63

20. המשיח יידחה על ידי היהודים.

ברית נבואה הישנה: “האבן נדחתה על ידי הבונים הפכה כיום לאבן הפינה זה עושה ה ‘, וזה נפלא לראות.”. Pslam 118:22

הגשמת ברית חדשה: “. כן, הוא מאוד יקר לך שמאמין אבל למי שדוחה אותו, ‘. האבן שנדחתה על ידי הבונים הפכה היום אבן הפינה'” 1 פיטר 02:07

21. המשיח יהיה נבגד על ידי חבר.

ברית נבואה הישנה: “גם החבר הכי טוב שלי, אחד שבטחתי לחלוטין, אחד ששיתפו את האוכל שלי, הפכה נגדי.” תהילים 41:9

הגשמת ברית חדשה: “כתבי הקודש מכריז,” מי שמחולק את האוכל שלי הפך נגדי ‘, וזה יתגשם בקרוב אני אומר לך את זה עכשיו, כך שכאשר זה קורה אתה מאמין שאני המשיח. “. ג’ון 13:18-19

“ישו אמר,” זה הוא אחד שאליו אני נותן את הלחם טבול ברוטב. ” ואחרי שהוא טבל אותו, הוא נתן אותו ליהודה, בנו של שמעון איש קריות. ברגע שיהודה איש קריות שאכלו את הלחם, השטן נכנס בו. “ג’ון 13:26-27

22. המשיח יהיה בגד ל30 שקלי כסף.

ברית הישנה נבואה: “ואני אמרתי להם, ‘אם אתה רוצה, תן לי את השכר שלי, לא משנה מה אני שווה, אבל רק אם אתה רוצה.” אז הם ספרו את המשכורת שלי לשלושים שקלי כסף. “זכריה 11:12

הגשמת ברית חדשה: “ואז יהודה איש קריות, אחד משנים עשרה תלמידיו, הלך לכהנים המובילים וביקש, ‘כמה אתה תשלם לי לבגוד בישו לך?’ והם נתנו לו שלושים שקלי כסף. “מתיו 26:14-15

23. את 30 שקלי כסף יהיו נזרקים בתחומו של פוטר.

ברית הישנה נבואה: “ויאמר ה ‘אליי,” תזרוק אותו לקדרים “- הסכום המפואר הזה שבו הם מעריכים אותי אז לקחתי את שלושים מטבעות וזרקתי אותם לקדרים בבית המקדש של אלוהים!”. זכריה 11:13

הגשמת ברית חדשה: “כאשר יהודה איש קריות, שבגד בו, הבינו שישוע נידון למוות, הוא היה מלא בחרטה אז הוא לקח את שלושים שקלי כסף חזרה לראשי הכוהנים ומנהיגים אחרים” חטאתי,.. “הוא הצהיר,” יש לי בגד לאדם חף מפשע. ” “מה אכפת לנו?” הם השיב לו. “זו הבעיה שלך.” ואז יהודה זרק את הכסף על רצפתו של בית המקדש ויצא ותולה את עצמו. הכהנים המובילים הרים את הכסף. “אנחנו לא יכולים לשים אותו במשרד האוצר המקדש ‘, הם אמרו,” מכיוון שזה בניגוד לחוק לקבל כסף ששולם לרצח. ” לאחר דין ודברים שהם סוף סוף החליטו לקנות שדה יוצר, והם הפכו אותו לבית קברות לזרים. זו הסיבה שהתחום עדיין נקרא שדה הדם “. מתיו 27:3-8

24. המשיח יהיה הואשם על ידי עדי שקר.

הישנה ברית נבואה: “עדים זדוניים להעיד נגדי הם יאשימו אותי בדברים שאני אפילו לא יודע עליו.”. תהילים 35:11

הגשמת ברית חדשה: “עדי שקר רבים דיבר נגדו, אבל הם סותרים אחד את השני.” מארק 14:56

25. המשיח יהיה מכות, לעג, וירק עליו.

הישנה ברית נבואה: “אני נותן גב למי שהכה אותי והלחיים שלי למי ששולף את הזקן שלי אני לא מסתיר מבושה, כי הם לועגים לי וירקו לי בפנים.”. ישעיהו 50:6

הגשמת ברית חדשה: “ואז הם יורק בישו ‘פניו והכו אותו באגרופיהם וחלקם סטרו לו, ואמר,’. ינבאו לנו, שהמשיח מי הכה אותך שהזמן ‘!?” מתיו 26:67

26. המשיח יהיה מוכה, מוכתם בדם, והושחת.

ברית נבואה הישנה: “. ראה, עבדי תשגשג, הוא יהיה נשגב ביותר רבים נדהמו כשראו אותו – הוכה בדם, ולכן הושחת אחד בקושי הייתי יודע שהוא היה אדם”. ישעיהו 52:13-14

הגשמת ברית חדשה: “ואז היה פילאטוס ישו הולקה בשוט העופרת הכריע את החיילים עשו את כתר קוצים ארוכים וחדים והניחו אותו על ראשו, והם הלבישו אותו גלימה סגולה מלכותית עליו ‘ברד המלך..! יהודים! ” הם לעגו, והם הכו אותו באגרופיהם. “ג’ון 19:1-3

27. המשיח יהיה לעג ואמר לי להציל את עצמו.

הישנה ברית נבואה:.?! “כל מי שרואה אותי הם לועג לי לנחור בבוז ומנידים את ראשם, ואמרו,” האם זה מי שמסתמך על ה ‘אז בואו האדון להציל אותו אם ה’ אוהבת אותו כל כך הרבה, תן לה ‘ להציל אותו! ‘”תהילים 22:7-8

הגשמת ברית חדשה: “הכהנים המובילים, מורי ההלכה והמנהיגים האחרים גם לעגה ישו” הוא הציל אחרים, “הם לגלגו,” אבל הוא לא יכול להציל את עצמו אז הוא הוא המלך של ישראל, היא.! ?! הוא ייתן לו לרדת מן הצלב, ואנו מאמינים בו הוא בטח אלוהים – לתת לאלוהים להראות את אישורו על ידי מתן אותו כי אמר! “אני בנו של אלוהים.” ואת הפושעים שנצלבו איתו גם את אותם צעקו עלבונות עליו. “מתיו 27:41-44

28. אויביו של המשיח לנקב את ידיו ורגליו.

הישנה ברית נבואה: “האויבים שלי מקיפים אותי כמו להקה של כלבים; כנופיה מרושעת סוגרת עליי הם דקרו את ידי והרגליים שלי.”. תהילים 22:16

הגשמת ברית חדשה: “נשיאת הצלב על ידי עצמו, ישו הלך למקום שנקרא גולגולת היל (בעברית, בגולגולתא) שם הם צלבו אותו.”. ג’ון 19:17-18

29. המשיח יינתן חומץ וחוצפה כדי לשתות.

ברית נבואה הישנה: “אבל במקום זה, הם נותנים לי רעל למזון, הם מציעים לי יין חמוץ כדי לספק את הצמא שלי.” תהילים 69:21

הגשמת ברית חדשה: “. הם הציעו לו יין מסומם עם מור, אך הוא סרב לזה” מארק 15:23

30. אויביו של המשיח יחלק את בגדיו ביניהם ולהטיל קוביות לבגדיו.

הישנה ברית נבואה: “האויבים שלי מביטים בי ולשמוח לאיידם לחלק את הבגדים שלי ביניהם ולזרוק את הקוביות עבור הבגדים שלי.”. תהילים 22:17-18

הגשמת ברית חדשה: “כשהחיילים צלבו את ישו, הם חילק את בגדיו בין ארבעתם הם גם לקחו את גלימתו, אבל זה היה חלק, שזורה בחתיכה אחת מלמעלה אז הם אמרו, ‘בואו לא לקרוע אותו.. אבל לזרוק את הקוביות כדי לראות מי יקבל אותו. ‘”ג’ון 19:23-24

31. עצמותיו של המשיח לא תהיינה שבורות.

ברית נבואה הישנה: “הצרות רבות הפנים הצדיקים, אבל ה ‘מצילה אותם מכל אחד ואחד לאלוהים מגן עליהם מפני פגיעה – לא אחד מהם את העצמות יהיה שבורה.!” תהילים 34:19-20

הגשמת ברית חדשה: “המנהיגים היהודים לא רוצים את הקורבנות שהיה תלויות ביום שלמחרת, שהייתה בשבת (ושבת מאוד מיוחד בזה, כי זה היה חג הפסח), ולכן הם ביקש פילטוס כדי לזרז את מותם על ידי הזמנה שהרגליים שלהם להיות שבורים. ואז הגוף שלהם יכול להילקח למטה. אז באו החיילים ושבר את רגליו של שני הגברים נצלבו עם ישו. אבל כשהם הגיעו לישו, הם ראו שהוא כבר מת, ולכן הם לא לשבור את רגליו. “ג’ון 19:31-33

32. חייו של המשיח יהיה נשפכו כמו מים.

הישנה ברית נבואה: “החיים שלי הוא שפך החוצה כמו מים, וכל העצמות שלי נמצאות מחוץ למפרק הלב שלי הוא כמו שעווה, נמס בתוכי.”. תהילים 22:14

הגשמת ברית חדשה: “אחד החיילים, לעומת זאת, דקר את צדיו עם חנית, ודם ומים זרמו החוצה.” ג’ון 19:34

33. המשיח יהיה מוכה, ותלמידיו יהיו מפוזרים.

הישנה ברית נבואה: “ערים, O חרב, נגד הרועים שלי, האיש שהוא השותף שלי, אומר ‘יתברך לפסול את הרועה והצאן יהיה מפוזר, ואני אפנה נגד הכבשים..” זכריה 13: 7

הגשמת ברית חדשה: “הלילה, כולכם ינטשו אותי, ‘ישו אמר להם.” מתיו 26:31

“בשלב זה, את כל תלמידיו נטשו אותו ונמלטו ממקום.” מתיו 26:56

34. המשיח להיקבר בקברו של איש עשיר.

ברית הישנה נבואה: “הוא לא עשה שום דבר רע, והוא מעולם לא רימה אף אחד, אבל הוא נקבר כמו פושע, הוא הושם בקבר של אדם עשיר.”. ישעיהו 53:9

הגשמת ברית חדשה: “יוסף לקח את הגופה ועטף אותו בבד פשתן ארוך הוא הניח אותו בקברו החדש, שנחצב בסלע ואז הוא גלגל את האבן הגדולה על פני הכניסה כשהוא יצא…” מתיו 27:59-60

35. המשיח נהרג, מופיע לי דבר מוגמר.

ברית נבואה הישנה: “לאחר תקופה זו של שישים ושתיים קבוצות של שבע, המשיח תהיה אחד נהרג, מופיע לי שום דבר מוגמר, ושליט יקומו שצבאות יהרסו את העיר ואת בית המקדש”. דניאל 9:26

הגשמת ברית חדשה: “אלוהים אישרה בפומבי ישוע מנצרת על ידי עושים הנסים נפלאים, נפלאים, וסימנים דרכו, כפי שאתה יודע היטב אבל אחרי התכנית שנקבעה מראש של אלוהים בעזרת גויים פורעי חוק, אתה מסמר אותו לצלב ונרצח.. שלו. עם זאת, אלוהים שחרר אותו מזוועות המוות וגידלה אותו שוב לחיים, למותו לא היה יכול להשאיר אותו באחיזתו. “מעשי השליחים 2:22-24

הגשמה היסטורי: טיטוס והלגיונות הרומאים הרסו את העיר ואת בית המקדש בשנת 70 לספירה.

36. המשיח מן המתים (תחיית).

נבואות התנ”ך: “בשבילך לא יעזוב את נשמתי בין המתים או לאפשר האלוהי האחד להירקב בקבר.” תהילים 16:10

“אבל באשר לי, אלוהים יגאל את החיים שלי. הוא יחטוף אותי מכוחו של מוות.” תהילים 49:15

הגשמת ברית חדשה: “ואז המלאך דיבר עם הנשים ‘אל תפחד!’. הוא אמר. “אני יודע שאתה מחפש ישו, שנצלב. הוא לא כאן! הוא כבר קם מן המתים, בדיוק כמו שהוא אמר שיקרה. בוא, יראה בו הגוף שלו משקר. ועכשיו, לך במהירות ובלספר לתלמידיו שהוא כבר קם מן המתים, והוא הולך לפניכם לגליל. “מתיו 28:5-7

37. המשיח ישא את החטאים של רבים ולהשתדל לחוטאים.

נבואות התנ”ך:.! “. ובכל זאת, הייתה החולשות שלנו הוא נשא, זה היה הצער שלנו, שהכריע אותו ואנחנו חשבנו צרותיו היו עונש מאלוהים על חטאיו שלו אבל הוא נפצע ונמחץ על חטאינו הוא הוכה שנהיה לנו שלום. הוא הולקה, והיינו נרפא! כולנו סטיתי משם כמו כבשים. שנשאר לנו השבילים של אלוהים לעקוב אחרינו. ובכל זאת ה ‘הניחה עליו את האשמה וחטאים של כולנו “. ישעיהו 53:4-6

“מבית הסוהר והמשפט הם הובילו אותו אל מותו משם אבל מי בין האנשים הבינו שהוא עומד למות על חטאיהם -.? שהוא סובל עונשם” ישעיהו 53:8

“אבל זה היה התכנית טובה של הלורד כדי למחוץ אותו ולמלא אותו בצער. עם זאת, כאשר חייו הוא עשוי להציע על חטא, תהיה לו מספר רב של ילדים, יורשים רבים. הוא ייהנה מחיים ארוכים, ותכניתו של הלורד ישגשגו בידיו. כשהוא רואה את כל מה שנעשה על ידי הייסורים שלו, הוא יהיה מרוצה. ובגלל מה שהוא חווה, משרת הצדיק שלי לעשות את זה אפשרי עבור רבים לייספרו צדיקים, כי הוא ישא את כולם חטאים. אני אתן לו את כבודו של אחד שהוא אדיר וגדול, משום שהוא חשף את עצמו למוות. הוא נמנה עם אלה שהיו חוטאים. הוא נשא את החטאים של רבים והתערב לחוטאים. “ישעיהו 53:10-12

הגשמת ברית חדשה: “כי כולם חטאו, כל הנפילה הקצרה של התקן המפואר של אלוהים אבל עכשיו אלוהים בחסדו האדיב מצהיר לא אשם שהוא עשה את זה דרך המשיח ישוע, ששחרר אותנו על ידי לקיחה את חטאינו לאלוהים… שלח את ישוע כדי לקחת את העונש על חטאינו, וכדי לספק את זעמו של אלוהים נגדנו. אנחנו בסדר עם אלוהים, כאשר אנו מאמינים שישוע לשפוך הדם שלו, להקריב את חייו למעננו. אלוהים היה להיות לגמרי הוגן ורק כשהוא לא להעניש מי שחטא בעבר פעמים. והוא לגמרי הוגן ובדיוק בזמן הנוכחי, כאשר הוא מצהיר חוטאים להיות צודקים בעיניו משום שהם מאמינים בישוע. “רומאים 3:23-26

38. המשיח לעלות לגן עדן.

ברית נבואה הישנה: “כשאתה עלה לגבהים, שהובילה את קהל שבויים.” תהילים 68:18

הגשמת ברית חדשה: “בזמן שהוא מברך אותם, הוא עזב אותם ונלקח לשמים.” לוק 24:51

39. המשיח יוגש על ידי דורות הבאים.

הישנה ברית נבואה: “דורות עתיד ישמשו גם אותו הילדים שלנו יוכלו לשמוע על נפלאות ה ‘תהיה לי הצדקות לאלה שטרם נולדו הם ישמעו על כל מה שהוא עשה….” תהילים 22:30

הגשמת ברית חדשה: בכל דור מאז צליבתו של ישו שמע על צדקותיו וכל מה שהוא עשה. כיום, במודע או שלא במודע, את שמו של ישו גינונים שפתיתו של כל אחד על פני כדור הארץ.

אם כל אחד מנבואות אלה ניתן 50/50 הסתברות להתרחשות בחייו של אדם אחד, הסיכויים של מילוי כל 39 הנבואות הנ”ל יהיו:

1 ב549,755,813,900

בהתחשב בכך שכ -6.5 מליארד אנשים כיום מאכלסים את כדור הארץ, נראה סביר להאמין שלא יותר מ 20-30000000000 אנשים חיו אי פעם על פני כדור הארץ. עם זאת, ישו הוא האדם היחיד שחייו ממלא את כל אחד ואחת מהנבואות המשיחיות. בנוסף, בהתחשב בכך את הסיכויים להגשמת חלק מנבואות אלה עולים בהרבה על 50/50 הנחה, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי, לכל הפחות, את חייו של ישוע מנצרת הוא אחד שהוא משמעותי מבחינה סטטיסטית וגוף בחינה מעמיקה על ידי כל אדם על פני כדור הארץ מאמר מקורי  

[Messianic Prophecies Fulfilled by Jesus Christ]

http://www.raptureforums.com/MessianicBibleProphecy/messianic.cfm#translate-iw