מיהו ישוע המשיח?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

מיהו ישוע המשיח?

תשובה: מיהו ישוע המשיח? שלא כמו השאלה: “האם אלוהים קיים?”, מעטים האנשים אשר מטילים ספק בכך שישוע היה קיים. בדרך כלל מקובל לחשוב שישוע היה באמת אדם אשר התהלך בישראל לפני כמעט כ- 2000 שנה. הויכוח אם כך מתחיל כאשר הנושא על זהותו המלאה של ישוע עולה. כמעט בכל דת עיקרית מלמדים שישוע היה נביא, או מורה טוב, או איש צדיק. אולם מתעוררת בעייתיות בכל ההגדרות הללו כיוון שהכתובים אומרים לנו שישוע היה נצחי והיה יותר מנביא, מורה טוב או איש צדיק.

ק.ס. לואיס כתב בספרו משיחיות גרידא: “אני מנסה כאן למנוע ממישהו להגיד דברים שטותיים כפי שאנשים בדרך כלל אומרים עליו (ישוע המשיח): “אני מוכן לקבל שישוע היה מורה מוסרי דגול, אבל אני לא מקבל את טענתו שהוא אלוהים.” זהו אחד הדברים שאל לנו להגיד. אדם שהיה רק בן אנוש ואמר את הדברים שישוע אמר אינו יכול להיחשב כמורה מוסרי. הוא יחשב למטורף – באותה רמה כמו אדם שיגיד על עצמו שהוא ביצה שלוקה – או אחרת הוא יהיה השטן בעצמו. עליך לבחור. או שהאדם הזה היה ועדיין הוא בן אלוהים או שאחרת הוא מטורף או גרוע מזה … אתה יכול להגיד עליו שהוא טיפש, אתה יכול לירוק עליו או להרוג אותו כאילו היה אדם מזיק; או שאתה יכול ליפול לרגליו ולקרוא לו אדוני ואלוהי. אבל אסור לנו לבוא עם שטויות מתנשאות על כך שהוא היה בן אדם ומורה דגול. הוא לא השאיר ברירה פתוחה עבורנו. זו לא הייתה הכוונה שלו”. 

אז מי ישוע טען שהוא? מה אומרים הכתובים על מי שהיה? ראשית, הבה נבחן את דבריו של ישוע בבשורת יוחנן 10:30, “אני ואבי אחד אנחנו.” במבט ראשון, נראה שזו אולי לא הצהרה על אלוהות. אולם, שימו לב לתגובתם של היהודים באותה תקופה להצהרה זו, “ענו לו: לא על מעשה טוב נרגום אותך, אלא על חילול שם שמים ועל שבהיותך אדם אתה עושה את עצמך אלוהים” (בשורת יוחנן 10:33) היהודים הבינו את הצהרתו של ישוע הטוענת שהוא אלוהים. בפסוקים הבאים, ישוע לעולם אינו מתקן את היהודים באומרו, “אני לא מצהיר שאני אלוהים.” דבר זה מראה לנו שישוע באמת אמר שהוא אלוהים בהצהרתו, “אני ואבי אחד אנחנו” (בשורת יוחנן 10:30). בבשורת יוחנן 8:58 ישנה דוגמא נוספות. ישוע מצהיר, “אמן אמן אני אומר לכם, בטרם היות אברהם אני הוא!” שוב, בתגובה מרימים היהודים אבנים על מנת לרגום את ישוע (בשורת יוחנן 8:59). ישוע מצהיר על זהותו כ”אהיה אשר אהיה” זוהי השלכה ישירה לשמו של אלוהים בתנ”ך (שמות 3:14). מדוע ירצו היהודים לרגום את ישוע אם הוא לא אמר משהו שהם האמינו שהוא דבר נאצה, כמו לטעון שהוא אלוהים?

בבשורת יוחנן 1:1 נאמר “והדבר היה עם האלוהים.” גם בבשורת יוחנן 1:14 נאמר “הדבר נהיה בשר.” זה מראה לנו בברור שישוע היה אלוהים בבשר. השליח תומא מצהיר על ישוע, “אדוני ואלוהי” (בשורת יוחנן 20:28) ישוע לא תיקן אותו. השליח שאול מתאר אותו “… אלוהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח” (טיטוס 2:13). גם השליח שמעון פטרוס אומר את אותו הדבר, “…אלוהינו ומושיענו ישוע המשיח” (הראשונה לפטרוס 1:1). אלוהים האב הינו העד לזהותו המלאה של ישוע , “כיסאך, אלוהים עולם ועד שבט מישור שבט מלכותך” (תהילים 45:6). נבואה בתנ”ך על המשיח מדברת על אלוהותו של ישוע “כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום” (ישעיהו 9:6).

הסופר ק.ס. לואיס טוען כי האפשרות להאמין שישוע היה רק מורה טוב איננה מקובלת. ישוע טען בברור ולא הכחיש את אלוהותו. אם הוא אינו אלוהים כפי שטען, אזי הוא שקרן, ולכן גם לא נביא , מורה טוב או איש צדיק. בניסיון להסביר את מילותיו של ישוע, טוענים “חוקרים” בימינו כי “ישוע ההיסטורי” לא אמר רבים מן הדברים שמשייכים אליו. מי אנחנו שנתווכח עם דבר אלוהים לגבי מה שישוע אמר או עשה? כיצד יכולים “חוקרים” במרחק של אלפיים שנה מישוע לקבל תובנה על מה ישוע אמר או לא אמר לאלו שחיו איתו, שירתו איתו ולומדו על ידו (בשורת 14:26)?

מדוע כל כך חשובה השאלה על זהותו של ישוע? מה משנה הדבר אם ישוע הוא אלוהים או לא? הסיבה החשובה ביותר מדוע ישוע היה צריך להיות אלוהים היא, כיוון שאם הוא אינו אלוהים, מותו לא היה מספיק על מנת לשלם עבור העונש המגיע לכל העולם עבור חטאיהם (הראשונה ליוחנן 2:2). רק אלוהים יכול היה לשלם עבור העונש הנצחי (אל הרומיים 5:8; השנייה אל הקורינתיים 5:21). ישוע היה צריך להיות אלוהים על מנת שהוא יוכל לשלם את חובנו. ישוע היה צריך להיות בן אדם על מנת שיוכל למות עבורנו. אפשר לקבל ישועה באמונה רק דרך ישוע! אלוהותו של ישוע היא הסיבה שהוא הדרך היחידה לישועה. אלוהותו של ישוע היא הסיבה שהוא הצהיר, “אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי” (בשורת יוחנן 14:6).

 

[Who is Yeshua the Messiah?]

http://www.gotquestions.org/who-is-Jesus.html