מהי כפרה חלופית?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

מהי כפרה חלופית?

שאלה: מהי כפרה חלופית?

תשובה: “הכפרה החלופית” מתייחסת לעובדה שישוע המשיח מת עבורנו ועבור כל החוטאים. הכתובים מלמדים אותנו שכל בני האדם חטאו (ראה אל הרומיים 9-18: 3 ואל הרומיים 3:23). העונש עבור חטאנו הנו מוות. באל הרומיים 6:23 אנו קוראים, “כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדונינו.”

אנו לומדים מספר דברים מפסוק זה. כולנו נמות ונבלה את הנצח בגהינום כתשלום עבור החטאים שלנו. מוות בכתובים מתייחס “להפרדה.” כול אחד ימות כמובן, אולם יהיו כאלה שיחיו בגן העדן עם האדון לנצח, בעוד אחרים יהיו בגהינום לנצח. המוות שמדובר עליו כאן מתייחס לחיים בגהינום. מכל מקום, דבר שני שפסוק זה מלמד אותנו הנו שחיים נצחיים אפשריים דרך ישוע המשיח. זוהי כפרתו החלופית. 

ישוע מת במקומנו על הצלב. אנו אלה שראויים להיצלב ולמות כיוון שאנחנו חיינו את חיינו בחטא. אולם ישוע לקח את העונש שמגיע לנו על עצמו במקומנו. “כי את אשר לא ידע חטאת אותו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלוהים” (השנייה אל הקורינתים 5:21). הוא לקח את מקומנו כתחליף עבור מה שמגיע לנו.

“… ואת חטאותינו הוא נשא בגוויתו על העץ; למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים” (הראשונה לפטרוס 2:23). שוב אנו רואים כאן שישוע לקח על עצמו את החטאים שאנחנו ביצענו ושילם את המחיר עבורנו. מספר פסוקים לאחר מכן אנו קוראים “כי גם המשיח עונה ומת פעם אחת על חטאותינו הצדיק בעד הרשעים לקרב אותנו אל האלוהים הומת לפי הבשר ויחי ברוח” (הראשונה לפטרוס 3:18). לא רק שפסוקים אלה מלמדים אותנו על “התחליף” אשר ישוע היה עבורינו, אלא גם שהוא היה “הכפרה”, הכוונה שהוא השלים את התשלום אשר שהאדם היה חייב לשלם.

קטע נוסף אשר מדבר על “הכפרה החלופית” נמצא בישעיהו 53:5. פסוק זה מדבר על בואו של המשיח אשר ימות על הצלב עבור חטאינו, פסוק זה מפורט מאוד והצליבה קרתה כפי שנאמר בפסוק זה. שימו לב למילים כשאתם קוראים. “והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו.” שימו לב לחלופה. כאן שוב אנו רואים שישוע שילם את המחיר עבורנו.

אנו לא היינו יכולים לשלם את המחיר בעצמנו. או אילו בכל זאת עשינו זאת, היינו נענשים ונשלחים לגהינום לנצח. אולם ישוע לקח את היזמה לבוא אל העולם בדמות בן האלוהים, על מנת לשלם את המחיר עבור חטאינו. בגלל שהוא עשה זאת, ניתנת לנו כעת ההזדמנות לא רק שחטאנו יסלחו, אלה גם את ההזדמנות לבלות את הנצח אתו. על מנת שנוכל לעשות זאת עלינו להאמין במה שישוע עשה על הצלב. אנחנו לא יכולים להושיע את עצמו; אנו צריכים “מחליף” שייקח את מקומנו.

www.gotquestions.org/substitutionary-atonement.html